Adalah dinyatakan dan ternyata bahawa blog ini ditulis oleh penulis pro-kerajaan. Semua Artikel atau imej dan video di blog ini hanyalah merujuk pandangan peribadi penulis. Penulis tidak bertanggungjawab kepada anda, atau sesiapa sahaja yang membuat sebarang tuntutan bagi kehilangan, kemusnahan (secara langsung atau tidak langsung), kos, liabiliti atau gantirugi terhadap ketidaktepatan, hakcipta serta kesilapan maklumat/media yang terdapat dalam blog ini.

Monday, April 11, 2011

N.9 Padungan SUPP candidate Sim Kiang Chiok interview with SarawakPage

Mari kita dengar sesi temubual dengan Calon Padungan Sim Kiang Chiok.

0 comments:


Post a Comment

Popular Posts

Bloggers of Sarawak

The Malayans