Adalah dinyatakan dan ternyata bahawa blog ini ditulis oleh penulis pro-kerajaan. Semua Artikel atau imej dan video di blog ini hanyalah merujuk pandangan peribadi penulis. Penulis tidak bertanggungjawab kepada anda, atau sesiapa sahaja yang membuat sebarang tuntutan bagi kehilangan, kemusnahan (secara langsung atau tidak langsung), kos, liabiliti atau gantirugi terhadap ketidaktepatan, hakcipta serta kesilapan maklumat/media yang terdapat dalam blog ini.

Wednesday, May 11, 2011

Menangi 20 tiket untuk ke Wayang Pirates Of The Carribeans : On Stranger Tides

Anda nak menang?ingin mencuba?senang sahaja,hanya berikan komentar,klik gambar untuk maklumat lebih lanjut :)

0 comments:


Post a Comment

Popular Posts

Bloggers of Sarawak

The Malayans