Adalah dinyatakan dan ternyata bahawa blog ini ditulis oleh penulis pro-kerajaan. Semua Artikel atau imej dan video di blog ini hanyalah merujuk pandangan peribadi penulis. Penulis tidak bertanggungjawab kepada anda, atau sesiapa sahaja yang membuat sebarang tuntutan bagi kehilangan, kemusnahan (secara langsung atau tidak langsung), kos, liabiliti atau gantirugi terhadap ketidaktepatan, hakcipta serta kesilapan maklumat/media yang terdapat dalam blog ini.

Tuesday, May 17, 2011

Sarawak Bertuah 1

RB tidak nampak balak-balak termuat dalam lori tersebut sudah menjangkau umur 25 tahun. ada pendapat lain?


Jalan Ulu Sebauh - Menjenguk semula. Semasa kempen Pilihan Raya yang lalu, saya masih ingat lagi banyak jentera2 disisi jalan. Mengorek serta merata jalan. Selepas pilihan raya jentera menghilang jalan raya seperti sedia ada - Abdul Jalil

0 comments:


Post a Comment

Popular Posts

Bloggers of Sarawak

The Malayans