Adalah dinyatakan dan ternyata bahawa blog ini ditulis oleh penulis pro-kerajaan. Semua Artikel atau imej dan video di blog ini hanyalah merujuk pandangan peribadi penulis. Penulis tidak bertanggungjawab kepada anda, atau sesiapa sahaja yang membuat sebarang tuntutan bagi kehilangan, kemusnahan (secara langsung atau tidak langsung), kos, liabiliti atau gantirugi terhadap ketidaktepatan, hakcipta serta kesilapan maklumat/media yang terdapat dalam blog ini.

Thursday, April 14, 2011

Jangan Hukum SUPP!

Jika rakyat menghukum SUPP, kaum cina akan rugi kerana mereka hilang perwakilan dalam kabinet!Tiada suara dalam Dewan Undangan Negeri, hilang 5 kerusi dalam perwakilan bandaraya dan juga keistimewaan bersuara!

SUPP bukan musuh! Mereka sudah sekian lama dalam kerajaan Barisan Nasional, tanpa SUPP siapalah ysng akan membela nasib kaum cina di Sarawak!??!

Sekiranya DAP diberikan kepercayaan ini, nescaya sukarlah bgi kaum cina untuk mendapat pembelaan dan kebebasan bersuara lagi!!??

2 comments:

stephen said...

bercanggah lah ngan 1msia, sik kisah siapa wakil siapa, asalkan jujur & berkhidmat utk rakyat.

Anonymous said...

memang bercanggah,tapi lihat dari sudut politik


Post a Comment

Popular Posts

Bloggers of Sarawak

The Malayans