Adalah dinyatakan dan ternyata bahawa blog ini ditulis oleh penulis pro-kerajaan. Semua Artikel atau imej dan video di blog ini hanyalah merujuk pandangan peribadi penulis. Penulis tidak bertanggungjawab kepada anda, atau sesiapa sahaja yang membuat sebarang tuntutan bagi kehilangan, kemusnahan (secara langsung atau tidak langsung), kos, liabiliti atau gantirugi terhadap ketidaktepatan, hakcipta serta kesilapan maklumat/media yang terdapat dalam blog ini.

Friday, April 15, 2011

Pinta Ngagai Semua Rakyat Sarawak

Dengarlah Rakyat Sarwak Tercinta,Seruan telah datang kepada kita untuk membuat pilihan yang bijak,jangan sia-siakan apa yang telah kita bina,jangan ubah apa yang telah tersedia,jika hanya memburukkan keadaan, Janganlah buatlah pilihan yang waras dengan akal sihat yang dikurniakan oleh Tuhan.Undilah Calon yang benar-benar dapat menjalankan kerja,bukan sekadar beretorik dan bermulut manis. selama tempoh berkempen ini saya pasti rakyat sarawak dapat menilai calon yang terbaik dalam tatacara kempen dan janji janji yang telah diberikan, janji yang terlalu sedap kedengaran tidaklah selalunya baik,lebih-lebih lagi disusuli dengan kritikan yang melampau dan sensitif. Sebaiknya undilah calon yang dapat berpijak di bumi yang nyata,yang mengenali Rakyat nya dengan lebih lama,SARAWAK MANSANG SELAMANYA!


1 comments:

Anonymous said...

Insyallah PM, KM kami akan menyokong anda


Post a Comment

Popular Posts

Bloggers of Sarawak

The Malayans