Adalah dinyatakan dan ternyata bahawa blog ini ditulis oleh penulis pro-kerajaan. Semua Artikel atau imej dan video di blog ini hanyalah merujuk pandangan peribadi penulis. Penulis tidak bertanggungjawab kepada anda, atau sesiapa sahaja yang membuat sebarang tuntutan bagi kehilangan, kemusnahan (secara langsung atau tidak langsung), kos, liabiliti atau gantirugi terhadap ketidaktepatan, hakcipta serta kesilapan maklumat/media yang terdapat dalam blog ini.

Sunday, January 30, 2011

TENANG - BN MENANG MAJORITI BERTAMBAH 3706 UNDI
BN - 6698   PAS 2992
 BARISAN NASIOANAL MENANG MAJORITI 3706 UNDI  

Undi Rosak - 157

1 comments:

Anonymous said...

Tahniah & Syabas BN


Post a Comment

Popular Posts

Bloggers of Sarawak

The Malayans