Adalah dinyatakan dan ternyata bahawa blog ini ditulis oleh penulis pro-kerajaan. Semua Artikel atau imej dan video di blog ini hanyalah merujuk pandangan peribadi penulis. Penulis tidak bertanggungjawab kepada anda, atau sesiapa sahaja yang membuat sebarang tuntutan bagi kehilangan, kemusnahan (secara langsung atau tidak langsung), kos, liabiliti atau gantirugi terhadap ketidaktepatan, hakcipta serta kesilapan maklumat/media yang terdapat dalam blog ini.

Sunday, March 20, 2011

SEMENGAT Muda Ketua Menteri

That is the best dedication you can give to Barisan Nasional
Tidak ada parti dalam Malaysia mempunyai SEMENGAT macam itu....Jauh pak awe kata orang Sarawak.

"Kita akan mencapai target menjadikan Malaysia negara maju pada tahun 2020". Kata Ketua Menteri

2 comments:

kerepekla on March 20, 2011 at 6:42 PM said...
This comment has been removed by the author.
harmdone7 on March 21, 2011 at 12:21 AM said...

Who should be the next Sarawak CM?

Have your voice HEARD! Click on the link below (or cut & paste URL) to vote.

http://www.micropoll.com/a/mpview/1069566-405576


Post a Comment

Popular Posts

Bloggers of Sarawak

The Malayans